Skip to main content
GEBO / Produkty / gebounifix / Gebo Unifix Maxi

Gebo Unifix Maxi

O našem Maxi:

Jsou vhodné pro utěsnění vodovodních nebo plynových rozvodů (Pozor: pouze pro plynové potrubí mimo budovy).

Naše nerezové opravné pasy jsou vyrobeny ze 100% nerezové oceli 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304 a jsou vhodné pro rychlou a trvalou opravu zlomy, trhliny, díry nebo porézního místa v potrubí. Pro aplikace vyžadující vyšší odolnost (čistírny odpadních vod, chemický průmysl, zvýšené hladiny chloridů) nabízíme také Maxi v nerezové oceli V4A.

Šrouby jsou přivařeny k sponce, takže pouze přemostění z nerezové oceli je pohyblivé. Během instalace není nutné odstranit prvky z nerezové těsnící sponky. Tím během instalace nemůže dojít ke ztracení žádné části.

Těsnicí pásky jsou vyrobeny z EPDM schválené pro pitnou vodu nebo NBR pro plyn (DIN DVGW akreditované).

Vybrání správného Maxi …

Níže je uveden přehled pro jaké rozměry mohou být použity jedno-, dvou- nebo trojdílné Maxi.

… ve správné délce:

Pro určení vhodné délky opravné pásky, sečtěte délky poškozené oblasti (A) s průměrem trubky (B). Pro PE trubky přidejte 50 % hodnoty k součtu.

Tlaky:

Povolené tlaky se liší podle druhu trubky, vnějšího průměru trubky, poškození a použití jedno- nebo vícedílných těsnících pásků. Musí se proto vycházet z následujících pokynů:

Vhodné pro:

Ocelové trubky, litinové trubky, trubky z tvárné litiny, azbestocementové trubky, trubky z PE a PVC (poslední dvě jen pro oblast studené vody!)

Teploty:

Voda do 90 ° C, plyn –5 až +50 ° C

Maxi 1

Maxi 2

Maxi 3

Maxi avec prise filetée

Maxi avec bride