Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů

Gebo Bohemia, spol. s r.o.
Čestlice 272
251 01 Říčany
Česká republika
Telefon: +420 323 606 334
E-mail: gebo@gebo.cz

Shromažďování obecných údajů

Při přístupu na náš web se zaznamenávají a ukládají různá obecná data do souborů protokolu serveru. Jedná se o data, která jsou vyžadována k poskytování obsahu a služeb našich webových stránek. Tyto údaje neumožňují vyvodit žádné přímé závěry o vaší osobě a nejsou používány k tomu, abychom vám poskytli odkaz na vás osobně. Jedná se zejména o údaje o vaší IP adrese, vašem internetovém prohlížeči, o datu a čase vašeho požadavku, o internetových stránkách našeho webu, které jste navštívili, o operačním systému, který používáte, o vašem poskytovateli internetových služeb a o webových stránkách, ze kterých jste se dostali na náš web. Statisticky vyhodnocujeme tento typ anonymních dat, abychom neustále zlepšovali naši nabídku a technologii našich webových stránek a optimalizovali ochranu dat.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se přenášejí ze serveru na pevný disk vašeho počítače a zůstávají tam po celou dobu relace nebo dokud nejsou odstraněny, v závislosti na typu souboru cookie a nastavení vašeho internetového prohlížeče. Váš systém a informace o používání související s používáním našich webových stránek jsou uloženy v cookies. Soubory cookie mohou také obsahovat jedinečný identifikátor, který nám a dalším poskytovatelům webových stránek umožňuje odlišit váš systém od jiných systémů a rozpoznat jej při další návštěvě. Používáním cookies zaručujeme uživatelskou přívětivost a funkčnost našich webových stránek.

Používání cookies můžete kdykoli zabránit provedením příslušného nastavení v použitém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete kdykoli smazat. Bez cookies však nemusí být různé funkce našeho webu použitelné nebo jen v omezené míře.

E-mail

Pokud nás kontaktujete e-mailem, údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat za účelem zodpovězení vašich dotazů.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře na našem webu, údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy.

Registrační formulář

Pokud se zaregistrujete na některém z našich seminářů pomocí našeho kontaktního formuláře pro seminář, údaje, které poskytnete, budeme ukládat za účelem zpracování vaší registrace. Které osobní údaje jsou nám předávány, lze vidět v příslušné vstupní masce, která se používá k registraci. Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro vaše vlastní účely. Vaše údaje také předáváme pouze třetím stranám za účelem zpracování vaší registrace, například poskytovatelům balíkových služeb.

Google Analytics

Pro náš web používáme Google Analytics, sledovací nástroj od společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“ (viz výše v části „Cookies“), které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto generované informace o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Avšak kvůli aktivaci anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude odeslána pouze ve výjimečných případech přeneseny na server Google v USA a tam zkráceny. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená vaším internetovým prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Údaje zaslané námi a spojené s cookies, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID jsou automaticky mazány po 14 měsících. Vymazání dat, jejichž doba uchovávání uplynula, probíhá automaticky jednou za měsíc. Další informace o ochraně údajů naleznete na adresehttps://policies.google.com/privacy.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého internetového prohlížeče. V tomto případě je však možné, že nelze použít všechny funkce tohoto webu. Google také můžete zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sledování pomocí Google Analytics na našem webu můžete také zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje opt-out cookie a zabrání se tomu, aby Google Analytics v budoucnu shromažďoval údaje pro tento web a pro tento internetový prohlížeč, dokud zůstane cookie nainstalovaný ve vašem internetovém prohlížeči.

Google mapy

Pro vizuální zobrazení geografických informací používáme na našich webových stránkách Google Maps API, online mapovou službu od Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Při používání Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí mapy návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně osobních údajů Google. Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany údajů, viz https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Na našich webových stránkách používáme vložená videa z YouTube. YouTube je služba poskytovaná společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Když navštívíte stránku s vloženým videem YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. To YouTube sdělí, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může vám YouTube tyto údaje přiřadit i osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu YouTube. Pokud je spuštěno video, YouTube shromažďuje údaje o vašem chování uživatelů pomocí cookies (viz výše „Cookies“). Tomu můžete zabránit blokováním ukládání cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Další informace a informace o ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Zabezpečení iThemes

Pro náš web používáme bezpečnostní plugin iThemes pro WordPress od iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue, Edmond, OK 73013, USA (iThemes). Když navštívíte náš web, plug-in uloží vaši IP adresu do databáze na našem serveru. Plug-in může také ukládat malé textové soubory (cookies) na vašem počítači za účelem shromažďování dalších informací. To slouží našemu oprávněnému zájmu na zajištění bezpečnosti našich webových stránek a na odvrácení hackerských útoků. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého internetového prohlížeče.

Právní základy

Nařízení (EU) 2016/679 (úplné znění po zapracování obou oprav) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí.

Archivace a vymazání dat

Osobní údaje vymažeme nebo blokujeme v souladu s právními požadavky, jakmile již nejsou potřebné pro zde uvedené účely nebo vyprší zákonem předepsaná doba ukládání.

Vaše práva

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a jako odpovědná osoba máte právo na informace o účelu, typu, rozsahu a době zpracování, právo na opravu uložených údajů, a právo na výmaz uložených údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo informovat příjemce údajů jako osobu odpovědnou za výkon práv na opravu, výmaz a omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelné formě, právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů, právo neúčastnit se automatizovaného rozhodnutí a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kontaktujte prosím

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon:

  • ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
  • informace: +420 234 665 800 (Informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)

https://www.uoou.cz
E-Mail: posta@uoou.cz